Disclaimer

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā ir paskaidrots, kā NCG Import Baltics OÜ (''mēs'' vai ''mums''), kas ir daļa no Nic. Christiansen grupas, apstrādā jūsu personiskos datus.

Nic. Christiansen grupa ir definēta kā: www.nc.dk

1 PAR DATIEM ATBILDĪGĀ PERSONA

Juridiskā persona, kas atbild par jūsu personisko datu apstrādi, ir:

NCG Import Baltics OÜ

CVR numurs: EE 101949727

Meistri 12

EST - Tallinn 13517

2 PERSONISKO DATU LIETOJUMS

Jūsu personiskos datus mēs lietojam šādā nolūkā:

a) Lietojot mūsu mājaslapu:

a. Jūsu pieprasījumu apstrāde: Personiskie dati tiek lietoti, lai sazinātos ar jums attiecībā uz produkta testēšanu, servisa centra apmeklējumu, kā arī citu pakalpojumu, ko iespējams pasūtīt mūsu mājaslapā, plānošanu un izpildi. Ja saistībā ar savu pieprasījumu jūs šeit sniedzat savu piekrišanu, jūsu personiskie dati tiek apstrādāti mārketinga informācijas sniegšanas nolūkā, kā aprakstīts turpinājumā, un jūsu personiskie dati tiek saistīti ar sīkfailu datiem, kā plašāk aprakstīts mūsu sīkfailu politikā.

i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, produkta dati, preferences.

ii. Datu apstrādes pamatojums: Piekrišana.

iii. Datu dzēšanas termiņš: vēlākais, 3 mēneši pēc izpildīta pieprasījuma.

b. Mārketinga informācija: Personiskie dati tiek izmantoti mārketinga informācijas sniegšanas nolūkā, mērķtiecīgi veidojot mūsu individuālo saziņu ar jums atbilstoši jūsu interesēm un galvenās uzmanības jomām un nosūtot jums atbilstošu mārketinga informāciju arī, piemēram, jaunumu vēstules formā. Jūsu personiskie dati tiek saistīti ar sīkfailu datiem, kas plašāk aprakstīts mūsu sīkfailu politikā.

i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, sīkfailu dati, tiešsaistes lietotāja uzvedība, produkta dati, preferences.

ii. Datu apstrādes pamatojums: Piekrišana.

iii. Datu dzēšanas termiņš: 1 gads pēc pēdējās saziņas ar reģistrēto personu.

c. Mājaslapas lietotāju pieredzes uzlabošana: Līdz ar jūsu veiktu mūsu mājaslapas lietojumu tiek vākti personiski dati. Šos datus mēs izmantojam, lai uzlabotu mūsu mājaslapas lietotāju pieredzi un mūsu piedāvātos pakalpojumus. Papildinformāciju par to skatiet mūsu sīkfailu politikā.

i. Kādus datus mēs lietojam: Sīkfailu dati, tiešsaistes lietotāja uzvedība, un, līdz ar lietotāju aptaujām saistībā ar līdzdalību konkursos, tās tiek izmantotas papildus vispārējiem personiskajiem datiem, tādiem kā, piem., vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

ii. Datu apstrādes pamatojums:  Piekrišana

iii. Datu dzēšanas termiņš: 6 mēneši pēc datu savākšanas

d. Mājaslapas statistika: Personiskie dati tiek izmantoti, izstrādājot mūsu mājaslapas un ar to saistīto pakalpojumu lietojuma statistiku.

i. Kādus datus mēs lietojam: Sīkfailu dati, tiešsaistes lietotāja uzvedība.

ii. Datu apstrādes pamatojums: Piekrišana

iii. Datu dzēšanas termiņš: 6 mēneši pēc datu savākšanas

d) Veikalu un servisa centru lietojuma gadījumā – Kad iepērkaties autorizētu tālākpārdevēju un servisa centru tīklā, mēs kā importētājs saņemam un apstrādājam informāciju par jums turpmākajos nolūkos: [attiecas tikai uz Import]

a. Pakalpojumu izpilde: Kad iepērkaties pie autorizēta tālākpārdevēja un servisa centrā, mēs saņemam un apstrādājam jūsu personiskos datus saistībā ar pirkto pakalpojumu izpildi. Tas notiek, piemēram, saistībā ar produktu un speciālu rezerves daļu pasūtīšanu, kā arī ar garantijas aktivizēšanu un importētāja piedāvātajiem iespējamajiem papildu pakalpojumiem, piem., palīdzība uz ceļa.

i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piem., vārds, pasūtījuma numurs, produkta dati.

ii. Datu apstrādes pamatojums: Līguma izpilde.

iii. Datu dzēšanas termiņš: 5 gadi pēc tā finanšu gada beigām, kurā veikta pēdējā transakcija ar klientu (finanšu gads = no 1. janvāra līdz 31. decembrim).

b. Servisa un garantijas apstrāde: Veikto pakalpojumu un pārbaužu dokumentācijas nolūkā, kas ir rūpnīcas garantijas uzturēšanas priekšnosacījums, mēs vāksim un apstrādāsim informāciju par jūsu produktu. Tas pats attiecas uz rūpnīcas darbu, kas vērsts uz jebkādu defektu novēršanu un koriģēšanu. Apstrādājot jebkādas garantijas prasības, ar lietas izskatīšanu saistītā dokumentācija tiek savstarpēji izpausta un apstrādāta tālākpārdevēja, importētāja un rūpnīcas starpā. Šajā dokumentācijā bez informācijas par jūsu produktu var būt ietverti arī jūsu personiskie dati.

i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, pasūtījuma numurs, produkta dati, lietu vēsture.

ii. Datu apstrādes pamatojums: Līguma izpilde.

iii. Datu dzēšanas termiņš: 5 gadi pēc tā finanšu gada beigām, kurā veikta pēdējā transakcija ar klientu (finanšu gads = no 1. janvāra līdz 31. decembrim), vai beidzoties garantijas termiņam, atkarībā no tā, kas iestājas vēlāk.

c. Klientu apmierinātības aptaujas: Lai sekotu līdzi jūsu kā klienta apmierinātībai visā tirgū un saņemtu ieguldījumu mūsu klientu apkalpošanas pastāvīgā uzlabošanā, mēs vāksim un apstrādāsim jūsu personiskos datus saistībā ar klientu apmierinātības aptauju veikšanu.

i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, produkta dati, informācija par pēdējo iegādi.

ii. Datu apstrādes pamatojums: Likumīgas intereses

iii. Datu dzēšanas termiņš: 6 mēneši pēc datu savākšanas.

d. Servisa paziņojumi: Lai nodrošinātu labu klientu apkalpošanu, mēs sūtīsim jums servisa paziņojumus, piemēram, par virsbūves pārbaudi, rūsas pārbaudi u. c. saistībā ar garantijas segumu. Saistībā ar minēto mēs vācam un apstrādājam jūsu personiskos datus.

i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, produkta dati, servisa centra rezervēšana.

ii. Datu apstrādes pamatojums: Līguma izpilde.

iii. Dzēšanas termiņš: beidzoties garantijai.

e. Statistika un ziņojumi: Lai novērtētu tālākpārdevēju darbu, sekotu to sniegumam, attīstītu un uzlabotu pārdošanas procesus tālākpārdevēju tīklā, kā arī veiktu klientu un tirgus analīzi biznesa pilnveides nolūkā, mēs vācam un apstrādājam jūsu personiskos datus. 

i. Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personiskie dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, produkta dati, lietu vēsture

ii. Datu apstrādes pamatojums: Likumīgas intereses.

iii. Datu dzēšanas termiņš: 6 mēneši pēc savākšanas (pēc tam dati tiek padarīti anonīmi)

3 AVOTI

Kad vācam informāciju no avotiem, kas neesat jūs, šis avots/avoti būs:

a) Produktu tālākpārdevējs [attiecas tikai uz Import], ja mērķis ir statistika, mārketings, kā arī līguma izpilde

b) Valsts reģistri: Motorizēto transportlīdzekļu reģistrs, CPR reģistrs, CVR reģistrs, ja mērķis ir viennozīmīga identificēšana, kā arī līguma izpilde.

c) Līzinga un finansēšanas uzņēmumi, kur varam izveidot kredīta iespējas saistībā ar līguma slēgšanu.

d) Kredītreitingu aģentūra, kurā varam veikt jūsu kredīta novērtējumu saistībā ar līguma slēgšanu.

Par jums savāktās informācijas izcelsme ir:

a) ES/EEZ

4 JŪSU PERSONISKO DATU TĀLĀKNODOŠANA

Mēs tālāknododam jūsu personisko informāciju šādu kategoriju saņēmējiem:

a) Produktu tālākpārdevēji un ražotāji [attiecas tikai uz Import]

b) Sadarbības partneri, tādi kā finansēšanas uzņēmumi, apdrošināšanas sabiedrības un pakalpojumu sniedzēji (piem., palīdzība uz ceļa, riepu uzglabāšana un tamlīdzīgi).  

c) Citi piegādātāji un sadarbības partneri, kuri palīdz mūsu darbā (piem., pakalpojumu sniedzēji, tehniskais atbalsts, piegādātāju pakalpojumi, finanšu institūcijas)

d) Uzņēmumi, ar kuriem par datiem atbildīgā persona ir iesaistīta vienā koncernā, proti, Nic. Christiansen grupā (www.nc.dk).

e) Valsts iestādes.

f) Sociālie plašsaziņas līdzekļi (piem., Facebook, LinkedIn).

5 PĀRSŪTĪŠANA UZ VALSTĪM ĀRPUS ES/EEZ

Par izejas punktu kalpo tas, ka mēs nepārsūtām jūsu personiskos datus uz valstīm ārpus ES/EEZ. Ja atsevišķos gadījumos tādai pārsūtīšanai uz valsti ārpus ES/EEZ jānotiek, tas tiek norādīts saistībā ar šādu īpašu apstrādi.

7 OBLIGĀTĀ INFORMĀCIJA

Informācija, ko vācam, lai apstrādātu personiskos datus, dažos gadījumos būs obligāta, tas ir, lai sazinātos ar jums, sniegtu pakalpojumu, veiktu kredīta novērtējumu u. tml. Saistībā ar konkrētās personisko datu apstrādes ieviešanu mēs informēsim jūs par to, kāda informācija ir obligāta. Nesaņemot šādu obligāto informāciju, mēs nevarēsim nodrošināt vēlamo darbību vai pakalpojumu.

8 JŪSU TIESĪBAS

Jums ir šādas tiesības:

• Jums ir tiesības pieprasīt ieskatīšanos savos personiskajos datos, to labošanu vai dzēšanu.

• Tāpat jums ir tiesības iebilst pret savu personisko datu apstrādi un to ierobežot.

• Jo īpaši jums ir bezierunu tiesības iebilst pret savu personisko datu apstrādi tiešas mārketinga informācijas sniegšanas nolūkos.

• Ja jūsu personisko datu apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

• Jums ir tiesības saņemt sevis sniegto personisko informāciju strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā (saskaņā ar datu pārnesamību).

• Jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, piem., Datatilsynet.

Jūs varat izmantot savas tiesības: sazinoties ar par datiem atbildīgo personu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju vai rakstot GDPR@nc.dk.

Var pastāvēt nosacījumi vai ierobežojumi attiecībā uz šīm tiesībām. Tādēļ nav absolūti droši, ka varēsit izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību kādā konkrētā gadījumā – tas būs atkarīgs no konkrētajiem apstākļiem, kas saistīti ar datu apstrādes darbībām.Sīkfailu politika

Šajā sīkfailu politikā aprakstīti tie personiskie dati, kas tiek vākti vai ģenerēti (apstrādāti), kad lietojat mūsu mājaslapu ("Honda.lv"), kā arī tas, kā šie personiskie dati tiek lietoti, kopīgoti un aizsargāti. Paskaidrotas arī jūsu izvēles tiesības attiecībā uz saviem personiskajiem datiem un tas, kā varat ar mums sazināties.

Iesakām jums izlasīt arī mūsu privātuma politiku, kurā plašāk aprakstīts tas, kā apstrādājam personiskus datus, kā arī aprakstītas jūsu tiesības. 

KURŠ atbild par jūsu personisko datu apstrādi?

Par jūsu personisko datu apstrādi atbild NCG Import Baltics OÜ. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta turpinājumā.

KAS ir sīkfaili?

Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko varam ievietot jūsu datora cietajā diskā, viedtālrunī vai citā elektroniskā ierīcē. Termins "sīkfaili" šajā politikā un piekrišanā apzīmē arī citas automātiskās datu vākšanas formas, piem., zibsīkfailus (lokāli kopīgotus objektus), tīmekļa glabātuvi (HTML5), Javascripts, pikseļu tagus vai sīkfailus, kas iestatīti, lietojot citu programmatūru. Termins "sīkfaili" ietver informāciju arī par MAC adresi un citu informāciju par cieto disku, viedtālruni vai citu elektronisko ierīci.

KĀDUS personiskos datus mēs vācam un KAD?

Kad jūs lietojat mūsu mājaslapu, jūsu dati tiek vākti automātiski un kopīgoti automātiski ar mums, izmantojot tās tehnoloģiju platformas, kas nodrošina konkrēto pieredzi.  Kad jūs lietojat mūsu mājaslapu, mēs saņemam un reģistrējam informāciju, kas var ietvert personisku informāciju, no jūsu pārlūkprogrammas. Lai savāktu informāciju, mēs izmantojam dažādas metodes, piemēram, sīkfailus un pikseļu tagus, kas var ietvert šādus datus (1) IP adrese, (2) personiskais sīkfailu identifikators, sīkfailu informācija un informācija par to, vai jūsu ierīcē ir programmatūra, kas var piekļūt noteiktām funkcijām, (3) personiskās ierīces identifikators un ierīces tips, (4) domēns, pārlūkprogrammas veids un valoda, (5) operētājsistēma un sistēmas iestatījumi, (6) valsts un laika josla, (7) iepriekš apmeklētā mājaslapa, (8) informācija par jūsu mijiedarbību ar mūsu mājaslapu, piemēram, klikšķināšanas uzvedība, pirkums un izvēlētie iestatījumi, kā arī (9) piekļuves laiks un atskaites URL.

Arī trešās puses var vākt informāciju, izmantojot šo mājaslapu, izmantojot sīkfailus, trešo pušu spraudņus un logrīkus. Šīs trešās puses vāc informāciju tieši no jūsu interneta pārlūkprogrammas, un uz informācijas apstrādi attiecas šādu trešo pušu privātuma politika.

Mēs lietojam sīkfailus, lai sekotu saviem klientiem mūsu mājaslapas lietojumā un izzinātu savu klientu iestatījumus (piemēram, valsts un valodas izvēle). Tas mums sniedz iespēju  piedāvāt saviem klientiem pakalpojumus un pilnveidot viņu tiešsaistes pieredzi. Tāpat mēs izmantojam sīkfailus un pikseļu tagus, lai iegūtu vispārīgu informāciju par tīmekļa vietnes datplūsmu un mijiedarbību, kā arī noteiktu tendences un apkopotu statistiku, attiecīgi gūstot iespēju pilnveidot savu mājaslapu. Mēs savā mājaslapā kā izejas punktu lietojam trīs kategoriju sīkfailus:

Funkcionālie sīkfaili: Šie sīkfaili ir nepieciešami mājaslapas pamata funkcionalitātei, tāpēc tie vienmēr ir iespējoti. Funkcionālie sīkfaili nozīmē arī to, ka jūs atceras, pārlūkojot mūsu mājaslapu vienā sesijā vai laiku pa laikam, ja vēlaties. Šie sīkfaili dara iespējamu iepirkšanās un norēķināšanās procesu un palīdz risināt drošības problēmas un noteikumu ievērošanu.

Snieguma sīkfaili: Snieguma sīkfaili mums sniedz iespēju pilnveidot savas mājaslapas funkcionalitāti, izsekot tās lietojumu. Dažos gadījumos šie sīkfaili uzlabo apstrādes laiku saistībā ar jūsu pieprasījumu un ļauj mums atcerēties jūsu tīmekļa vietnes iestatījumus. Snieguma sīkfailu deaktivizēšana var vājināt pielāgotos ieteikumus un tīmekļa vietnes sniegumu.

Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu sīkfaili: Sociālo plašsaziņas līdzekļu integrācijas sīkfaili ļauj jums izveidot savienojumu ar saviem sociālajiem tīkliem un koplietot saturu no mūsu mājaslapas, izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus.  Mārketinga sīkfaili (no trešajām pusēm) apkopo informāciju, kas palīdz pielāgot sludinājumus jūsu interesēm gan mūsu mājaslapā, gan ārpus tās. Dažos gadījumos šie sīkdatnes ietver jūsu personisko datu apstrādi. Mārketinga sīkfailu atspējošanas gadījumā jūs varat redzēt reklāmas, kas jums nav tik atbilstošas, vai zaudēt iespēju izveidot pienācīgu savienojumu ar Facebook, Twitter un citiem sociālajiem tīkliem, un/vai zaudēt iespēju kopīgot saturu sociālos plašsaziņas līdzekļos.

KĀPĒC un KĀ mēs izmantojam (apstrādājam) jūsu personisko informāciju?

Ar sīkfailu starpniecību savākto personisko informāciju mēs izmantojam snieguma, sociālo plašsaziņas līdzekļu un reklāmas nolūkos. Mēs varam arī izmantot informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu mājaslapu, lai novērstu vai atklātu krāpšanu, ļaunprātīgu lietojumu, nelikumīgu lietojumu un mūsu Lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī lai izpildītu pieprasījumus, valdības prasības un piemērojamos tiesību aktus. 

Turpinājumā jūs varat redzēt, kādus sīkfailus izmanto mājaslapa, kādam mērķim ir atsevišķie sīkfaili, kurš ievieto atsevišķo sīkfailu un cik ilgi sīkfails tiek glabāts jūsu ierīcē:

Sīkfaila nosaukums

Pagaidu = M

Pastāvīgs = P

Nolūks

Atbildīgā persona (datu īpašnieks)

Cik ilgi sīkfails tiek glabāts?

IDE (P) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Google Inc.  Up to 2 years

_ga (P) Snieguma Google Inc.  Up to 2 years

_ga_UA- (P) Snieguma Google Inc.  1 minute

_gid (P) Snieguma Google Inc.  1 day

ASP.NET_SessionId (M) Funkcionālie Nic. Christiansen Holding A/S  Until browser session ends

optimizelyBuckets (P) Snieguma Nic. Christiansen Holding A/S  Up to 10 years

optimizelyEndUserId (P) Snieguma Nic. Christiansen Holding A/S  Up to 10 years

optimizelyPendingLogEvents (P) Snieguma Nic. Christiansen Holding A/S  1 minute

optimizelySegments (P) Snieguma Nic. Christiansen Holding A/S  Up to 10 years 

PREF (P) Funkcionālie Google Inc.  Up to 1 year

VISITOR_INFO1_LIVE (P) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Google Inc.  Up to 1 year

YSC (M) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Google Inc.  Until browser session ends

TDCPM (P) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Amnet Limited  Up to 1 year

TDID (P) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Amnet Limited  Up to 1 year

fr (P) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Facebook Inc.  Up to 6 months 

HRL8 (P) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Amnet Limited  Up to 1 month

mt_misc (P) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Amnet Limited  Up to 1 month

mt_mop (P) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Amnet Limited  Up to 1 month 

uuidc (P) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Amnet Limited  Up to 2 years

uuidc (P) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Amnet Limited  Up to 2 years

bs_mop_u3s (M) Sociālo plašsaziņas līdzekļu un sludinājumu Amnet Limited  Until browser session ends 

Būtībā ir divu veidu sīkfaili, "pagaidu" un "pastāvīgie". Pagaidu sīkfaili ir saistīti ar faktisko mājaslapas apmeklējumu un tiek automātiski dzēsti, kad aizverat savu pārlūkprogrammu. Savukārt pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti jūsu ierīcē. Pēc noteikta perioda pastāvīgie sīkfaili pašizdzēšas, tomēr ik reizi tiek atjaunoti, kad apmeklējat mūsu mājaslapu.

Jūsu personisko datu KOPĪGOŠANA

NCG Import Baltics OÜ kopīgo jūsu personiskos datus ar:

- NCG Import Baltics OÜ savstarpēji kopīgo ar saistītajiem uzņēmumiem reklāmas nolūkā, kur apkopojam no jums savstarpēji saistīto uzņēmumu savākto personisko informāciju. Savstarpēji saistīto uzņēmumu saraksts ir skatāms šeit:

o http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/

- Sociālie plašsaziņas līdzekļi (piem., Facebook, Google, Instagram, Snapchat un Twitter), lai rādītu jums atbilstošu un individuālu reklāmu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, pamatojoties uz jūsu personisko informāciju

- trešās puses pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā personisko informāciju NCG Import Baltics OÜ vārdā, piem., mūsu informācijas apstrāde un uzturēšana, e-pasta ziņu izplatīšana, pētījumi un analīze, preču zīmju un produktu mārketinga vadība, kā arī noteiktu pakalpojumu un funkciju administrēšana

- citas trešās puses, cik lielā mērā tas nepieciešams, lai (1) izpildītu valsts iestāžu prasības, garantijas vai piemērojamos tiesību aktus, (2) novērstu mūsu mājaslapas nelikumīgu lietojumu vai mūsu mājaslapas lietošanas noteikumu un mūsu politiku pārkāpumus, (3) aizsargātu mūs pret trešo pušu prasībām un (4) sniegtu palīdzību krāpšanas (piem., preču zīmes viltošana) novēršanā vai izmeklēšanā

Mēs varam arī nodot savā rīcībā esošo jūsu personisko informāciju, ja pārdodam vai nododam visu vai daļu no mūsu uzņēmējdarbības vai aktīviem (tostarp pārstrukturēšanas, darbības pārtraukšanas, izbeigšanas vai likvidēšanas gadījumā).  

KĀ izvairīties no sīkfailiem un tos dzēst?

Atteikšanās no sīkfailiem: Jūs vienmēr varat atteikties no sīkfailiem savā datorā, mainot iestatījumus savā interneta pārlūkprogrammā. Kur atrast iestatījumus, ir atkarīgs no tā, kuru pārlūkprogrammu izmantojat. Tomēr jums jāņem vērā, ka atteikšanās gadījumā būs daudzas funkcijas un pakalpojumi, kurus nevarēsit izmantot, jo šīs funkcijas un pakalpojumi paredz, ka mājaslapa var atcerēties jūsu izdarīto izvēli.

Jūs varat atteikties no sīkfailiem Google Analytics vietnē šeit.

Ir iespējams atteikties no dažiem reklāmu tīkliem, kas apmainās ar informāciju dažādos tīklos šeit.

Sīkfailu dzēšana: Sākotnēji pieņemtos sīkfailus var viegli dzēst. Ja lietojat datoru ar jaunāku interneta pārlūkprogrammu, varat dzēst savus sīkfailus, izmantojot karstos taustiņus:

CTRL + SHIFT + Delete. Ja karstie taustiņi nedarbojas un/vai jūs strādājat ar MAC, vispirms noskaidrojiet, kuru pārlūkprogrammu izmantojat, un pēc tam noklikšķiniet uz attiecīgās saites.

Atcerieties: ja lietojat vairākas interneta pārlūkprogrammas, sīkfaili jādzēš visās šajās programmās.

KĀ atsaukt savu piekrišanu sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem un reklāmas nolūkiem?

Piekrišanu, ko devāt NCG Import Baltics OÜ un ko savstarpēji izmanto saistīti uzņēmumi, jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Kā to darīt, skatiet mūsu privātuma politikā.

IZMAIŅAS mūsu sīkfailu politikā

Spēkā esošie tiesību akti un mūsu prakse laika gaitā mainās. Ja pieņemsim lēmumu atjaunināt sīkfailu politiku, izmaiņas tiks publicētas mūsu mājaslapā. Ja būtiski mainīsim savu personisko datu apstrādes veidu, mēs noteikti par to jūs brīdināsim ar iepriekšēju paziņojumu vai, ja tā būs juridiska prasība, pirms šādu izmaiņu ieviešanas lūgsim jūsu piekrišanu.

Mēs noteikti iesakām izlasīt sīkfailu politiku un vienmēr būt lietas kursā par mūsu praksi. Sīkfailu politika pēdējo reizi grozīta 2018. gada 7 maijs.

JAUTĀJUMI un atsauksmes

Mēs labprāt uzklausīsim jūsu jautājumus, komentārus un raizes saistībā ar sīkfailu politiku un mūsu praksi darbā ar personiskiem datiem.

Ja vēlaties mums darīt zināmu savu atsauksmi vai jums ir kādi jautājumi vai raizes, vai vēlaties īstenot savas tiesības attiecībā uz saviem personiskajiem datiem, jums jāsazinās ar:

NCG Import Baltics OÜ 
Meistri 12
EST - Tallinn 13517

Pēdējais atjauninājums: 14. maijs 2018